Posts tagged Romeinen

De Wondere Wereld van het Wargame : Kiezen is verliezen

1

In deze reeks artikels probeert de auteur een beeld te scheppen van zijn toetreding tot het wargames wereldje.

Na de initiële kennismaking met de wargame wereld breekt de dag aan waarop je beslist om aktief deel te nemen. Dat houdt in dat je een keuze moet maken: wat ga ik spelen? Een bedrieglijk eenvoudige vraag zo blijkt. Het antwoord op deze vraag bestaat uit een aantal elementen, zeg maar dimensies, waaruit je keuze zal bestaan. Wij doen ons best om je een overzicht te geven van deze veelzijdige hobby. (more…)

Testslag Romeinse burgeroorlog

0

Gisteren vond er ten huize Willie een testslag plaats, waarbij twee 25mm Romeinse legioenen annex bondgenoten tegenover elkaar kwamen te staan. Het Oosterse legioen werd aangevoerd door KarimN en KarimVO, het Westerse legioen door Celle, Joris en Michiel. Willie was spelleider.

Om een niet-Romeinse keizer te parafraseren: “De strijd heeft zich niet noodzakelijk in het voordeel van onze troepen ontwikkeld”. De Oosterse troonpretendent KarimN schreef volgend relaas neer:

” De veldslag van vandaag tussen 2 Romeinse legioenen liep helaas af in het voordeel van de regerende keizer Marcellus.
Waar wij met de moed der wanhoop standhielden op de linkerflank en het centrum, bleek het Germaanse hulpleger doorslaggevend op de rechterflank… Nochtans had onze cavalerie haar uiterste best gedaan om ze af te houden.
Met tranen in de ogen het krijgsgewoel verlatend, konden we evenwel een gevangenname en de wurgdood in de kelders van Rome vermijden. Toch wel!!! Omringd door slechts enkele gehavende cohorten, en nog steeds de adelaarsstandaard in ons bezit, keerden wij terug naar het Oosten… Weet dat het niet lang zal duren voor wij opnieuw voor de poorten van Rome zullen staan!”

Ordinum Servate – 28mm Romeinen versus “barbaren”

0

In 2002 schreef Fons deze spelregels voor de klassieke periode 100BC – 200AD.

Spelregels in PDF: OrdinumServate

Playsheet in PDF: Ordinum Servate Playsheet

English rules in PDF: OrdinumServate English

Go to Top