Posts tagged Middeleeuwen

Reconquista

0

Reconquista is een spel dat zich in het middeleeuwse Spanje situeert. Het Iberisch schiereiland was toen verdeeld over verschillende christelijke en islamitische staten. Het spel wordt gespeeld rond een grote kaart. Elke speler controleert één staat, maar er zijn mechanismen om tijdelijk ook andere, kleinere, non-player staten te controleren. Elke staat heeft een economische waarde (EcW), die de som is van de waarde van de steden die zich in de staat bevinden. De winnaar is de speler die zijn EcW verhoudingsgewijs op het einde van het spel het meest weten uit te breiden. Er zijn een aantal bonussen en sancties. Bij de start van het spel worden de staten bij opbod toegewezen aan de spelers, en dit bod wordt van de eindscore afgetrokken. Je kan dus met een kleinere of slecht gelegen staat (waarvoor men minder zal bieden) even goed winnen als met een grote staat.

Het spel kan een vijftal beurten duren (twee of drie beurten is realistisch in het tijdsbestek van 1 speeldag). Elke beurt stelt 10 jaar voor. Volgorde binnen elke beurt: In het begin wordt gegooid voor een onverwachte gebeurtenis (rebellie, misoogsten,… tabel). Daarna kunnen de spelers overleggen (diplomatie). Ze kunnen gebieden, troepen, geld,… uitwisselen. Vervolgens worden de belastingen geïnd. Met dat geld kunnen huurlingen, vloten en generaals worden ingehuurd. Elke staat heeft ook een basisleger naargelang de grootte van de staat. Nadat het veldleger en de garnizoenen geplaatst zijn, volgen nu drie fasen van militaire operaties. Elke staat heeft één veldleger dat ingezet wordt met acties die op voorhand worden aangekocht: beweging, belegering, raid,… Als twee veldlegers elkaar ontmoeten, is er een veldslag die met zeer eenvoudige regels met figuren wordt uitgevochten. Een veldslag duurt ongeveer een kwartier. Als alle veldslagen en belegeringen uitgevochten zijn (en steden veroverd of verloren) begint de volgende beurt.

Veldslag: Een veldleger bestaat uit minstens 8 en maximum 18 stands. Er wordt onderscheid gemaakt tussen ridders, cavalerie, lichte ruiterij, professioneel voetvolk,… Deze stands worden ingedeeld in een vijftal batailles van hetzelfde type. De batailles kunnen vier soorten bevelen krijgen: charge (volle snelheid recht vooruit), maneuver (vooruit), staan en terugvallen. In het begin krijgt elke bataille een bevel, maar tijdens de slag is het niet altijd gemakkelijk om het bevel te veranderen. Dit hangt onder meer af van de kwaliteit van de generaal. De contacten worden uitgevochten door de basiswaarde van de stands te verhogen met een dobbelsteen en modifiers, en die resultaten met elkaar te vergelijken. Men behaalt de overwinning door als eerste 1/3de van het leger van de vijand te vernietigen. Het verslagen leger kan tijdens de achtervolging nog meer verliezen lijden. De restanten van het verslagen leger worden in garnizoen geplaatst.

foto3 foto4 foto5 foto7 foto8

 

De Beren van Vlaenderen (5) : 1413 – Het jaar van de beslissing

1

1413 kondigde zich aan als het beslissende jaar. Twee Beren stonden nog tegenover elkaar: de door de Bourgondiërs gesteunde Willem van Langemeersch, heer van Rumbeke; en de door de Engelsen gesteunde Joris van Beveren. Beide heren verzamelden hun troepen voor de ultieme confrontatie, die zou plaatsvinden op een weide in Petegem, aan de oevers van de Leie.

DE SLAG BIJ PETEGEM-AAN-DE-LEIE (leen van Deinze)

Het leger van Willem was aanzienlijk groter dan dat van Joris, maar Willem liet een deel van zijn minder ervaren troepen achter in het kamp om de voorraden en de artilleriestukken te bewaken. De vier ingehuurde compagniën van veteranen die hij in het veld bracht, waren onmiskenbaar sterker dan het leger van Joris, die alleen de eigen heerban en een ingehuurde compagnie van Cornische langboogschutters kon opstellen. 

Engelsen  –  Mixte  –  Joyeux  –  Blauwe

Cornische comp – Heerban v Beveren

(more…)

De Beren van Vlaenderen (4) : 1412 – Drie Beren uitgeschakeld

0

Begin maart 1412 braken vier legers hun kamp op om een veldtocht te beginnen. Het leger van Walter de Kat trok van Brugse Vrije naar Nieuwpoort. Het leger van Willem van Langemeersch en Marecel van Nieuwpoort organiseerde een chevauchee naar Kassel. Het leger van Joris van Beveren trok vanuit Aalst Boelare binnen. Het leger van Erik met de Baard trok plunderend van Schorisse naar Gavere.

April 1412 bleek een cruciale maand te zijn voor de strijd om de gravenkroon in Vlaanderen. Op enkele weken tijd werden drie Beren uitgeschakeld. Walter de Kat sloeg het beleg voor het kasteel van Nieuwpoort. De beruchte Grote Bombarde werd met veel trompetgeschal en vlaggengezwaai opgesteld. De aanblik van het gevaarte had een demoraliserend effect op het garnizoen van Nieuwpoort, dat het zonder de kasteelheer moest stellen. De eerste dag van het bombardement hielden de verdedigers nog dapper stand, maar de tweede dag werd er een bres in de muren geschoten en legde het garnizoen de wapens neer.

(more…)

De Beren van Vlaenderen (3) : 1411 – De Bourgondische greep naar de macht

0

IN DE WINTER VAN 1410-1411 werden een aantal territoriale wijzigingen doorgevoerd. Daarbij viel vooral de gebiedsuitbreiding van Willem van Rumbeke op, die door giften en aankoop zijn grondgebied verdubbelde.
In BRUGGE werd Walter van Kassel ingehuldigd als nieuwe hoofdman van de stad. De lenen WINGENE en DEINZE werden dode lenen. In AALST werd Joris van Beveren ingehuldigd als nieuwe hoofdman. De lenen GAVERE en ZOTTEGEM werden dode lenen.
BELLE werd door Walter van Kassel overgedragen aan Willem van Rumbeke, als dank voor zijn deelname aan de campagne van het voorbije jaar. AARDENBURG werd door Vincent van Lovendegem aan Willem van Rumbeke verkocht voor 5000 VP. WIJNENDALE werd door Joris van Beveren aan Willem van Rumbeke verkocht voor 3000 VP.

VERANDERING VAN PARTIJ
De Bourgondische Partij leed vorig jaar in de slag bij Deinze een nederlaag. Wie dacht dat dit het einde van de Bourgondische invloed was, kwam evenwel bedrogen uit. Tijdens de wintermaanden stapten niet minder dan vier Beren over van de Franse Partij naar de Bourgondische Partij. Het ging om de heren van Rumbeke, Nieuwpoort, Boelare en Beveren.
Walter de Kat, die al voorbereidingen aan het treffen was om zich tot graaf van Vlaanderen te laten kronen, bleef als enige Fransgezinde over. Ondank is ’s Werelds Loon, moet hij gedacht hebben, want hij had net Belle aan de heer van Rumbeke overgedragen. Zijn strijdmaker van het slagveld van Deinze keerde zich nu tegen hem! Rumbeke kwam nu samen met Joris van Andalusiën naar voren als sterke man van het Bourgondische kamp.

MAART-APRIL 1411 (more…)

De Beren van Vlaenderen (2) : 1410 – Het jaar van de Kat

2

CHEVAUCHEE – De campagne begon met een chevauchee van de Fransgezinde partij. Een leger onder Walter van Kassel en Willem van Langemeersch trok plunderend door de lenen Wingene en Deinze. Het leger van de Bourgondische partij, dat zich in Aalst verzameld had, haastte zich door Gavere en Zulte (dat onderweg gebrandschat werd) om een belegering van het kasteel van Deinze te voorkomen

BEVEREN BELEGERD – Ondertussen speelden zich ook in het noordoosten van het graafschap belangrijke gebeurtenissen af. Tussen Jorg van Gent en Joris van Beveren werden onderhandelingen opgestart. Het blijft evenwel onduidelijk of het hier om ernstige gesprekken ging, dan wel om een list van beide heren om de tegenpartij om de tuin te leiden. Toen de Heer van Beveren zijn leger vanuit Moerbeke naar een kampement nabij Dendermonde voerde, zagen de Gentenaars de kans voor een bliksemoffensief. Vanuit Aksel viel het gevreesde Gentse leger Hulst binnen en rukte op naar Beveren. Beide lenen werden gebrandschat. De Heer van Beveren was duidelijk verrast door het tijdstip en de omvang van het Gentse offensief. Hij verzamelde zijn troepen en rukte op naar Beveren om de inname van zijn familiekasteel te vermijden. Eerder dan rechtstreeks naar Beveren op te marcheren, manoevreerde hij naar een positie van waaruit hij de Gentse aanvoerlinies kon bedreigen.

(more…)

Banieren voor de Beren

0

Een snelle en goedkope manier om je middeleeuwse troepen eigen vlaggen te geven: even surfen op het internet, uitprinten met een kleurenprinter, knippen en plakken (liefst met houtlijm, dit zorgt voor stevigheid) en… klaar! Aangezien de vlaggen over de pieken schuiven, zijn ze verwisselbaar en kunnen dezelfde eenheden voor verschillende legers gebruikt worden.

De huidige vlaggen en wapenschilden van de gemeenten (o.m. te vinden op wikipedia) bieden veel mogelijkheden. Vanzelfsprekend zijn ze niet authentiek historisch, maar ze geven wel een ‘eigen’ karakter aan legers die anders steevast met Engelse en Franse vlaggen moeten oprukken.

Bloody Barons: Gent v Roeselare

0

Een paar beelden van een fictieve laat-middeleeuwse slag tussen de stadsmilitie van Roeselare (aangevoerd door Willie en neefje) en die van Gent (Karim). Aangezien middeleeuwse legers geen uniformen droegen, en de vlaggen verwisselbaar zijn, is het mogelijk om dezelfde figuren te gebruiken voor zowat elk West-Europees leger. We speelden met de uitstekende Bloody Barons-regels (van Peter Pig), inclusief het ‘traject’ dat men op voorhand moet doorlopen om de legers samen te stellen en verkenning, desertie, moreel,… e.a. fenomen te berekenen. Even leek het er op dat de Gentenaars de slag zouden winnen, maar uiteindelijk wisten de mannen van Roeselare door de Gentse linies te breken en de Gentenaars een verpletterende nederlaag toe te brengen. Een Gentse revanche volgt ongetwijfeld. Figuren: 28mm, collectie Karim. Meestal Front Rank en Foundry. (more…)

De Slag bij Gavere

0

De Slag bij Gavere werd op 23 juli 1453 uitgevochten tussen de Gentenaars en de Bourgondiërs en eindigde met een Bourgondische overwinning.

Meer achtergronddocumentatie vindt u hier: GAVERE 2009

Celle en Erik voerden de Bourgondische troepen aan, KarimVO stond aan het hoofd van de troepen uit zijn geboortestad Gent.

Regels: Bloody Barons. Figuren: 28mm collectie Celle (Bourgondiërs) en KarimVO (Gentenaars)

Bloody Barons, varkens en rotte vis

0

In de zomer van 2008 speelden we twee laat-middeleeuwse veldslagen in een fictieve oorlog tussen Roeselare en Brugge. Hoe varkens en rotte vis tot een gewapend conflict leidden, leest u in de geattacheerde briefings. De mannen van Roeselare werden door Willie aangevoerd, de Bruggelingen door KarimN en Antwerpenaar Joris. Figuren: 28mm, collectie KarimVO. Regels: Bloody Barons.

Go to Top