In de zomer van 2008 speelden we twee laat-middeleeuwse veldslagen in een fictieve oorlog tussen Roeselare en Brugge. Hoe varkens en rotte vis tot een gewapend conflict leidden, leest u in de geattacheerde briefings. De mannen van Roeselare werden door Willie aangevoerd, de Bruggelingen door KarimN en Antwerpenaar Joris. Figuren: 28mm, collectie KarimVO. Regels: Bloody Barons.