IABSM SEA LION (2) REARGUARD AT PEVENSEY

0

In the second scenario of Sea Lion, German infantry of the 39th Infantry Regiment (played by Frederik) had to clear the area around Pevensy and overcome several pockets of resistance of the Duke of Cornwall’s Light Infantry. To balance the scenario, I allowed the British player Elias (who is only 9 y.o.) a free deployment and upgraded the local Home Guard platoon to regular infantry status.

Elias posted almost all his forces in the houses in Wallsend Road, overlooking both bridges that were vital for the German player to capture. Two sections of British infantry and a light mortar were positioned in the area of Bexhill Road with orders to delay the German advance. Although these two sections were eventually whiped out, they kept busy quite some German troops for most of the game.

The rest of the Germans advanced to the bridges, but were halted by heavy British fire. Lacking artillery support or armour, the Germans took heavy losses and managed to establish only a small bridgehead. After fifteen turns, the Germans had run out of steam (and troops) and decided to wait for further reinforcements. Although losses were about equal (42 British k/w/m against 40 Germans), the British had held their positions and had thus achieved a clear victory.

IABSM SEA LION (1) THE FIGHT FOR THE MILITARY CANAL

0

 

Some pictures of the first scenario of ‘Operation Sea Lion’ that we played: ‘the Fight for the Military Canal’. A company of the British Home Guard had to guard a bridge. They were attacked by German paratroopers that had landed behind the British lines. Because Elias, who played with the British, is only 9 y.o., I upgraded the 3 sections of Home Guard to 4 sections of Regular Troops. Still, the British had a very hard time against the highly trained paratroopers, led by Frederik. Half of the British troops were on the wrong side of the Canal, and when they tried to cross, they were pinned on the bridge by German fire. With British troops on the bridge, it was not possible to blow it. Soon, the Germans took the boathouse with the detonator and then dashed to the other side of the canal. By now, British reinforcements launched a counterattack with infantry and carriers, but this was halted by the German fire. In the last turn, a determined British bayonet charge overran two German machineguns  that were facing the wrong direction. That could not change the result: with the bridge in German hands and 10 Germans killed against 56 British losses (k+w+m), this was a clear German victory.

1777 AWI

0

Weimar

0

deel van onze 1805 campagne

Saalfeld

0

 

deel van onze 1805 campagne

Slag bij Zwickau

0


deel van de 1805 Campagne

Let’s surprise Harry Heth, euhm John Reynolds

0

Eerste dag van de slag bij Gettysburg. De geconfedereerde divisie van Harry Heth botst op de union cavalerie van John Buford. Voor beiden zijden zijn versterkingen onderweg. Voor de zuidelijken zijn dat de divisies Anderson en Pender van het corps van A.P. Hill (Stippie Karim VO). Voor de noordelijken is het 1ste corps van John Reynolds (Stippie Willie) op komst.
Anders dan historisch slaagde A.P. HIll er nu wel in om door de noordelijke linies te breken. De divisie van Heth dreef de troepen van Buford terug, waardoor Reynolds versterkingen naar die sector moest sturen. Ondertussen maakte de divisie van Pender een brede omtrekkende beweging op links, die Reynolds dwong om ook naar die flank troepen te sturen. Daardoor werd het centrum van Reynolds verzwakt en kon de divisie van Anderson in de late namiddag een doorbraak forceren.

 

Weimar Slag 1

0

BRITTEN TEGEN EGYPTENAREN

0


Vandaag waagden de Stippies zich aan een colonial battle, waarbij een Britse colonne (Celle en KarimVO) het opnamen tegen de Egyptenaren (Bart en Mark), met Willie als spelleider. In 1882 was er een Britse interventie in Egypte ter verdediging van de Britse economische belangen, in casu de terugbetaling van leningen en de controle over het Suezkanaal. Daarbij kwam het bij Tell El Kebir tot een grote veldslag, die door de Britten werd gewonnen. Ons scenario situeerde zich in de aanloop van dit grote gevecht. De Egyptenaren boden flink weerstand, maar uiteindelijk moesten ze de duimen leggen voor de superieure Britse cavalerie en dito vuurkracht. Spelregels: Principles of War. Figuren: 28mm, waarbij we vooral oog hadden voor de prachtige Britse figuren van Willie.

Chemnitz

0

Go to Top